Rukovanje opasnim materijama

Postupite u skladu s uputstvima proizvođača

Nosite potrebnu ličnu zaštitnu opremu (LZO)

Nemojte jesti, piti ili pušiti cigarete dok radite

Nosite zaštitu za kožu

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Mart