Postępowanie z materiałami niebezpiecznymi

Stosuj wymagane środki ochrony indywidualnej!

Podczas pracy nie jedz, nie pij i nie pal tytoniu!

Unikaj zanieczyszczenia oczu i skóry!

Przestrzegaj regulacji krajowych!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Marzec