Rukovanje opasnim materijama

Postupite u skladu s uputstvima proizvođača

Koristite propisanu ličnu zaštitnu opremu

Nemojte da jedete, pijete ili pušite cigarete dok radite

Zaštitite kožu

Poštujte važeće nacionalne propise.

Mart