Ravnanje z nevarnimi snovmi

Upoštevajte navodila za uporabo nevarnih snovi.

Nosite zahtevano osebno varovalno opremo.

Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite.

Poskrbite za zaščito kože.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

Marec