Правила за безопасност при боравене с електричество.

Използвайте подходящи точки за свързване.

Да се използват подходящи кабелни ролки.

Кабели, които са изложени на силно натоварване, трябва да бъдат защитени.

Не трябва да се използват повредени захранващи кабели.

Спазвайте националните разпоредби.

Април