Práce s elektrickými rozvody

Dodržujte zásady bezpečné práce s elektrickými rozvody

Zvolte vhodnou délku kabelu, nepropojujte prodlužovací kabely navzájem

Používejte správné a bezpečné krytí kabelu

Poškozené kabely zlikvidujte

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Duben