Pravila za siguran rad s električnom energijom

Koristiti samo odgovarajuće priključne točke

Koristiti odgovarajući bubanj (kolut) za namatanje kabela

Električne vodove zaštititi od mehaničkih oštećenja

Ne koristiti oštećene električne vodove

Poštujte važeće nacionalne propise.

Travanj