Pravila zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje

Koristite samo odgovarajuće priključne tačke

Koristite motalicu za električne kablove

Zaštitite električne vodove od oštećenja

Nemojte koristiti oštećene električne napojne vodove

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

April