Zasady bezpieczeństwa w elektrotechnice

Urządzenia elektryczne podłączaj tylko do istniejących gniazd!

Stosuj odpowiednie przedłużacze do użytku w warunkach zewnętrznych!

Przewody narażone na uszkodzenia mechaniczne odpowiednio zabezpiecz!

Zabronione jest użytkowanie przedłużaczy w których jakakolwiek część jest uszkodzona!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Kwiecień