Varnostna pravila elektrotehnike

Uporabljajte ustrezne priključke.

Uporabljajte primerne kolute za kable.

Močno obremenjene vode položite tako, da so zaščiteni.

Ne uporabljajte poškodovanih električnih vodov.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

April