Zásady bezpečné práce

Chraňte si hlavu před padajícími předměty

Nářadí používejte ve správné a bezpečné poloze

Chraňte svůj sluch používáním vhodných OOPP

Nasaďte si respirátor při práci se zvýšenou prašností

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Květen