Osobna zaštitna oprema (OZO) za zaštitu glave

Zaštiti se od udaraca padajućih predmeta

Misliti na svoje oči i koristiti zaštitne naočale

Koristiti odgovarajuću zaštitu od buke

Nositi masku za zaštitu dišnih puteva kad je to potrebno

Poštujte važeće nacionalne propise.

Svibanj