Środki ochrony indywidualnej głowy

Chroń głowę przed uderzeniami!

Dbaj o swoje oczy! Używaj okularów ochronnych!

Stosuj ochronniki słuchu!

W razie potrzeby noś odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Maj