Обезопасяване на ръбове с опасност от падане на строителните обекти

Ръбовете с опасност от падане да се обезопасят

Да се направи правилна техническа защита

Техническата защита да е достатъчно стабилна

Достъпът до ръбовете с опасност от падане да бъде блокиран

Спазвайте националните разпоредби.

Юни