Zajištění okrajů na staveništi proti pádu

Zajistěte ochranu proti pádu dle legislativních požadavků

Vytvořte správnou a normě vyhovující boční ochranu

Boční ochranu stabilně upevněte

Boční ochranu umístěte v bezpečné vzdálenosti od okraje

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Červen