Zaštita od pada s visine na gradilištu

Postavite zaštitne ograde za sprečavanje pada preko ivice

Postavite bočne zaštitne ograde cijelom dužinom ivica

Ogradite bočne ivice stabilnom ogradom

Odmaknite zaštitne ograde od ivica sa kojih postoji mogućnost pada

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Juni