Zabezpieczenie krawędzi zagrażających upadkiem z wysokości

Zabezpiecz krawędzie przed upadkiem z wysokości!

Zapewnij ciągłość zabezpieczeń!

Zapewnij odpowiednią wytrzymałość zabezpieczeń!

Przestawne bariery ustaw w bezpiecznej odległości od krawędzi!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Czerwiec