Zabezpečenie okrajov s možnosťou pádu na staveniskách

Zabezpečte okraje s možnosťou pádu

Dôkladne vytvorte bočnú ochranu

Bočné zábrany musia byť stabilné

Ohradenie umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od nebezpečného okraja

Dodržujte národné predpisy.

Jún