Zavarovanje robov z nevarnostjo padca na gradbiščih

Zavarujte robove pred nevarnostjo padca.

Stransko ograjo postavite pravilno.

Stransko ograjo postavite stabilno.

Robove z nevarnostjo padca zavarujte z odmikom.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

Junij