Pravilno držanje tijela

Paziti na pravilno držanje tijela

Pravilno dizati predmete

Poštujte važeće nacionalne propise.

Srpanj