Pravilno držanje tijela

Obratite pažnju na pravilno držanje tijela

Pravilno podizanje tereta

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Jul