Prawidłowa postawa ciała

Zwróć uwagę na poprawną postawę ciała!

Stosuj zasady prawidłowego podnoszenia!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Lipiec