Správne držanie tela

Dbajte na správne držanie tela

Bremená dvíhajte správnym spôsobom

Dodržujte národné predpisy.

Júl