Безопасно използване на подвижни работниплатформи

Не се изкачвайте от външната страна

Използвайте правилна техническа защита

Не местете платформата докато има човек на нея

Да се фиксират спирачките

Спазвайте националните разпоредби.

Август