Bezpečná práce s pojízdnou pracovní plošinou

Šplhejte vždy z vnitřní strany plošiny

Instalujte správnou a bezpečnou boční ochranu

Manipulujte jen s prázdnou plošinou

Zajistěte plošinu proti posunutí

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Červen