Bezbjedna upotreba mobilne radne platforme

Ne penjite se po spoljnoj strani platforme

Pravilno koristite bočnu zaštitu

Ne pomičite platformu ako se neko nalazi na njoj

Blokirajte kočnice

Pridržavajte se nacionalnih propisa.

Avgust