Stosowanie rusztowań roboczych jezdnych

Nie wspinaj się po zewnętrznej stronie rusztowania

Platformę roboczą zabezpiecz barierami!

Przy przesuwaniu rusztowania na platformie nie mogą się znajdować ludzie, materiały, narzędzia!

Unieruchom rolki!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Sierpień