Опасност от запрашаване

При възможност използвайте алтернативни средства за почистване

Използвайте вода против запрашаване

По възможност използвайте уреди с противопрахови системи

Да се използват машини с аспирация

Спазвайте националните разпоредби.

Септември