Práce v prašném prostředí

Minimalizujte víření prachu a využívejte mokré metody úklidu

Prach skrápějte vodou

Používejte odsávací a filtrační zařízení

Zabraňte rozšíření prachu do okolí

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Září