Zagrożenie pyłem

Unikaj zamiatania „na sucho“!

Stosuj obróbkę na mokro!

Stosuj odciągi pyłu!

Stosuj metody pracy generujące niewielką ilość pyłu!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Wrzesień