Nevarnost dvigovanja prahu

Suhih površin ne pometajte.

Prah vežite z vodo.

Ne širite prahu.

Uporabite stroje z odsesavanjem.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

September