Работа върху покриви

Работете само със защита срещу падане

Обезопасете работната зона

Монтирайте товароносими покривни елементи

Използвайте безопасни стълби за изкачва не

Спазвайте националните разпоредби.

Октомври