Práce na střeše

Použijte vhodné a normované zajištění proti pádu

Zabezpečte střešní štít

Provádějte montáž střešních latí s dostatečnou nosností

Při výstupu na střechu využijte bezpečné metody a normované lešení

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Říjen