Stanowiska pracy na dachach

Zaplanuj stanowisko pracy na dachu!

Pracuj tylko z zastosowaniem zabezpieczeń!

Zadbaj o nośność podłoża!

Korzystaj z bezpiecznych ciągów komunikacyjnych pionowych!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Październik