Работи около отвори и капандури

Обезопасете отворите.

Предотвратете падане, като използвате предпазна мрежа

Обезопасете капандури, които крият риск от падане

Покрийте отворите.

Спазвайте националните разпоредби.

Ноември