Práce v oblasti otvorů a světlíků

Otvory zajistěte proti pádu

Využívejte mříže nebo konstrukce proti propadnutí světlíkem

Světlíky na střeše zajistěte proti propadnutí

Zakryjte otvory

Dodržujte platné zákonné předpisy!

Listopad