Radovi u blizini otvora i svjetlosnih kupola

Osigurati montažni otvor

Spriječiti propadanje kroz otvore postavljanjem čvrste rešetke

Osigurati svjetlosne kupole kod kojih postoji opasnost od propadanja

Premostiti otvore

Poštujte važeće nacionalne propise.

Studeni