Prace w pobliżu otworów w stropach

Pamiętaj o zabezpieczeniu otworów w stropach!

Zastosuj odpowiednie zabezpieczenia otworów!

Zabezpiecz świetliki!

Przed przystąpieniem do pracy na stropie zabezpiecz wszystkie otwory!

Przestrzegaj regulacji krajowych.

Listopad