Lucrari in zona golurilor si a luminatoarelor

Asigurați deschiderile destinate montajului

In vederea evitarii caderilor in gol protejati golurile

Asigurati luminatoarele si golurile in pardoseala pentru evitarea caderii

Acoperiți toate deschiderile mari

Respectați reglementările naționale

Noiembrie