Radovi u blizini otvora i svetlosnih kupola

Pokrijte montažni otvor zaštitnom mrežom

Sprečite propadanje kroz otvore postavljanjem čvrste rešetke

Pokrijte čvrstim poklopcem svetlosne kupole kroz koje postoji mogućnost pada

Zatvorite otvore u podu

Poštujte važeće nacionalne propise.

Novembar