Práce v oblasti strešných otvorov a svetlíkov

Zabezpečte montážny otvor

Pre zabránenie prepadnutiu používajte spoľahlivé mreže

Svetlíky bez ochrany zabezpečte proti prepadnutiu

Zakryte otvory

Dodržujte národné predpisy.

November