Delo pri odprtinah in svetlobnikih

Zavarujte vgradno odprtino.

Uporabite varovalno mrežo proti padcem.

Zavarujte svetlobnike, ki nimajo varovala proti padcem.

Prekrijte odprtine.

Upoštevajte določila države, v kateri delate.

November