SK Februar 2023

Používanie prenosných rebríkov Používajte bezpečnú alternatívu rebríka Umiestnite rebrík v správnom uhle Používajte dostatočne dlhý rebrík Zabezpečte rebrík proti skĺznutiu Dodržujte národné predpisy. Február

SL Februar 2023

Uporaba prenosne lestve Uporabite varne alternative lestvi. Lestev zavarujte pred zdrsom. Lestev postavite pod pravim kotom. Uporabite dovolj dolgo lestev. Upoštevajte določila države, v kateri delate. Februar

RS Februar 2023

Upotreba jednodelnih merdevina Tokom rada umesto merdevina koristite samo bezbedne alternative Obezbedite merdevine od smicanja i klizanja Postavite merdevine pod stabilnim uglom Koristite dovoljno dugačke merdevine Poštujte važeće nacionalne propise. Februar

RO Februar 2023

Utilizarea scărilor portabile Folosiți o alternativă sigură la scară Asigurați scara împotriva riscului de alunecare Rezemați scara într-un unghi corect Folosiți o scară suficient de lungă Respectați reglementările naționale Februarie

PT Februar 2023

Utilização de escadotes portáteis Usar uma alternativa segura aos escadotes Proteger contra deslizamento Posicionar com o ângulo correto Escada com comprimento suficiente Cumprir os regulamentos nacionais. Fevereiro

PL Februar 2023

Stosowanie przenośnych drabin Jeżeli to możliwe, używaj bezpiecznej alternatywy dla drabin! Zabezpiecz drabinę przed przesunięciem! Przystaw drabinę pod właściwym kątem! Używaj drobiny o wystarczającej długości! Przestrzegaj regulacji krajowych. Luty

ME Februar 2023

Upotreba jednodijelnih ljestvi Umjesto ljestvi koristite samo bezbjedne alternative Spriječite klizanje i smicanje ljestvi Postavite ljestve pod stabilnim uglom Koristite dovoljno dugačke ljestve Pridržavajte se nacionalnih propisa. Februar

IT Februar 2023

Utilizzo di scale portatili Utilizzare un’alternativa sicura alla scala Assicurare la scala contro il rischio di slittamento Collocare la scala con la corretta angolazione Utilizzare una scala sufficientemente lunga Rispettare le normative nazionali Febbraio

HU Februar 2023

Mobil létrák használata Létra helyett biztonságos alternatívát alkalmazz! Biztosítsa a létrát kicsúszás ellen! Használj megfelelő hosszúságú létrát! Biztosítsd a létrát kicsúszás ellen! Tbe az országos előírásokat! Február

HR Februar 2023

Uporaba prijenosnih radnih ljestvi Umjesto ljestvi koristiti druga sigurnija radna sredstva Ljestve postaviti pod sigurnim nagibom Koristiti dovoljno dugačke ljestve Poštujte važeće nacionalne propise. Poštujte važeće nacionalne propise. Veljača