PT Jänner 2023

Equipamento de proteção individual Usar equipamento de proteção individual Usar equipamento de proteção especial em função do perigo Usar proteção dos joelhos durante trabalhos exigentes para os joelhos Usar bota de meio cano S3 Cumprir os regulamentos nacionais. Janeiro

PL Jänner 2023

Środki ochrony indywidualnej Stosuj środki ochrony indywidualnej! Stosuj środki ochrony indywidualnej odpowiednie do zagrożenia! Stosować ochronę kolan podczas Noś buty za kostkę w klasie S3 Przestrzegaj regulacji krajowych. Styczeń

ME Jänner 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) Nosite ličnu zaštitnu opremu Koristite specijalnu ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti Nosite štitnike za koljena tokom svih radnji koje opterećuju koljena Nosite duboke zaštitne cipele klase S3 Pridržavajte se nacionalnih propisa. Januar

IT Jänner 2023

Dispositivi di protezione individuale Indossare dispositivi di protezione individuale Utilizzare dispositivi di protezione speciali in base al rischio Utilizzare ginocchiere da lavoro per attività che sollecitano le ginocchia Utilizzare scarpe antinfortunistiche S3 Rispettare le normative nazionali Gennaio

HU Jänner 2023

Személyes védőfelszerelés Viselj személyes védőfelszerelést! A mindenkori veszélynek megfelelő speciális védőfelszerelést viselj! Használj térdvédőt a térdet megterhelő munkáknál! Bokáig érő S3 cipőt viselj! Tbe az országos előírásokat! Január

HR Jänner 2023

Osobna zaštitna oprema (OZO) Nositi osobnu zaštitnu opremu Koristiti odgovarajuću specijalnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti Koristiti štitnike za koljena prilikom obavljanja radnji koje opterećuju koljena Nositi zaštitne cipele klase S3 – visoki gležanj Poštujte važeće nacionalne propise. Siječanj

EN Jänner 2023

Personal protective equipment Wear personal protective equipment Use special protective equipment depending on the hazard Use knee protection for activities that strain your knees Use ankle-high S3 shoes Comply with national regulations. January

CZ Jänner 2023

Osobní ochranné pracovní prostředky covní prostředky Používejte vhodné OOPP OOPP používejte vždy dle druhu a míry rizika Při činnostech namáhajících kolena, používejte chrániče kolen Dodržujte pokyny pro nošení vhodné obuvi Dodržujte platné zákonné předpisy! Leden

DE Jänner 2023

Persönliche Schutzausrüstung Persönliche Schutzausrüstung tragen Spezielle Schutzausrüstung je nach Gefährdung benutzen Knieschutz bei kniebelastenden Tätigkeiten verwenden Knöchelhohen S3 Schuh verwenden Halte nationale Regelungen ein. Januar

HU Juni 2022

Munkavégzés markolók közelében Figyeljenek oda egymásra Tartsa be a védőtávolságokat Tartsd be a nemzeti előírásokat. Június