BG Mai 2023

Лични предпазни средства за главата Предпазвайте се от падащи предмети. Помислете за очите си и използвайте предпазни очила. Използвайте подходящи предпазни средства за защита на слуха. При необходимост използвайте маска за защита на дихателните органи. Спазвайте националните разпоредби. Май

BG April 2023

Правила за безопасност при боравене с електричество. Използвайте подходящи точки за свързване. Да се използват подходящи кабелни ролки. Кабели, които са изложени на силно натоварване, трябва да бъдат защитени. Не трябва да се използват повредени захранващи кабели. Спазвайте националните разпоредби. Април

BG März 2023

Боравене с опасни вещества Съблюдавайте работните инструкции за опасните вещества. Носете необходимите лични предпазни средства. Не консумирайте храна и напитки и не пушете по време на работа. Предпазвайте кожата си. Спазвайте националните разпоредби. Март

BG Februar 2023

Използване на преносими стълби. Когато е възможно използвайте безопасна алтернатива на стълбата. Да се постави под правилен ъгъл. Достатъчно дълга стълба. Да бъде подсигурена срещу приплъзване. Спазвайте националните разпоредби. Февруари

BG Jänner 2023

Лични предпазни средства. Винаги носете своите лични предпазни средства. В зависимост от опасността да се използва специално защитно оборудване. Използвайте наколенки, когато продължително време се извършват дейности, натоварващи колената. Носете обувки до глезените със защита S3. Спазвайте националните разпоредби. Януари