BG Februar 2023

Използване на преносими стълби. Когато е възможно използвайте безопасна алтернатива на стълбата. Да се постави под правилен ъгъл. Достатъчно дълга стълба. Да бъде подсигурена срещу приплъзване. Спазвайте националните разпоредби. Февруари

BG Jänner 2023

Лични предпазни средства. Винаги носете своите лични предпазни средства. В зависимост от опасността да се използва специално защитно оборудване. Използвайте наколенки, когато продължително време се извършват дейности, натоварващи колената. Носете обувки до глезените със защита S3. Спазвайте националните разпоредби. Януари