BG Dezember 2023

Работа в скосени строителни изкопи и траншеи Обърнете внимание на ъгъла на наклона Пазете свободни горните ръбове Спазвайте разстоянията за безопасност Използвайте сигурни подстъпи Спазвайте националните разпоредби. Декември

BG November 2023

Работи около отвори и капандури Обезопасете отворите. Предотвратете падане, като използвате предпазна мрежа Обезопасете капандури, които крият риск от падане Покрийте отворите. Спазвайте националните разпоредби. Ноември

BG Oktober 2023

Работа върху покриви Работете само със защита срещу падане Обезопасете работната зона Монтирайте товароносими покривни елементи Използвайте безопасни стълби за изкачва не Спазвайте националните разпоредби. Октомври

BG September 2023

Опасност от запрашаване При възможност използвайте алтернативни средства за почистване Използвайте вода против запрашаване По възможност използвайте уреди с противопрахови системи Да се използват машини с аспирация Спазвайте националните разпоредби. Септември

BG August 2023

Безопасно използване на подвижни работниплатформи Не се изкачвайте от външната страна Използвайте правилна техническа защита Не местете платформата докато има човек на нея Да се фиксират спирачките Спазвайте националните разпоредби. Август

BG Juli 2023

Правилна стойка на тялото Обърни внимание на правилната стойка Повдигни правилно Спазвайте националните разпоредби. Юли

BG Juni 2023

Обезопасяване на ръбове с опасност от падане на строителните обекти Ръбовете с опасност от падане да се обезопасят Да се направи правилна техническа защита Техническата защита да е достатъчно стабилна Достъпът до ръбовете с опасност от падане да бъде блокиран Спазвайте националните разпоредби. Юни

BG Mai 2023

Лични предпазни средства за главата Предпазвайте се от падащи предмети. Помислете за очите си и използвайте предпазни очила. Използвайте подходящи предпазни средства за защита на слуха. При необходимост използвайте маска за защита на дихателните органи. Спазвайте националните разпоредби. Май

BG April 2023

Правила за безопасност при боравене с електричество. Използвайте подходящи точки за свързване. Да се използват подходящи кабелни ролки. Кабели, които са изложени на силно натоварване, трябва да бъдат защитени. Не трябва да се използват повредени захранващи кабели. Спазвайте националните разпоредби. Април

BG März 2023

Боравене с опасни вещества Съблюдавайте работните инструкции за опасните вещества. Носете необходимите лични предпазни средства. Не консумирайте храна и напитки и не пушете по време на работа. Предпазвайте кожата си. Спазвайте националните разпоредби. Март