CZ Dezember 2022

Správné zavěšení břemene Při přepravě břemen musí být těžiště břemene v ose závěsu. Použijte předepsaný způsob zavěšení pro konkrétní typ břemene. Pohyblivé (volné) části břemene zajistěte proti pádu. Používejte pouze schválené vázací prostředky a bezpečný způsob uvázání. Dodržujte platné zákonné předpisy! Prosinec

CZ November 2022

Transport a uskladnění bednění Dodržujte zásady bezpečné manipulace a pokyny výrobce. Stabilizujte jednotlivé prvky bednění. Po bednění zásadně nešplhejte. Zajistěte bednění proti pádu. Dodržujte platné zákonné předpisy! Listopad

CZ Oktober 2022

Zajištění otvorů v nášlapných plochách Zabezpečte povrchy podlah proti zakopnutí. Zakryjte otvory. Okraje větších otvorů zajistěte zábradlím. Dodržujte platné zákonné předpisy! Říjen

CZ September 2022

Práce se zdvihacími pracovními plošinami Zajistěte stabilní podepření. Nevyklánějte se za osu pracovního koše a používejte celotělový postroj. Ujistěte se, že nehrozí kolize se silničním provozem, stromy nebo vysokým napětím. Dodržujte platné zákonné předpisy! Září

CZ August 2022

Dodržování těchto tří kroků může přinést zásadní změnu v každodenní práci! Než začneš něco dělat, pořádně si to rozmysli. Okamžiky před dalším pracovním krokem jsou rozhodující. Ujasni si další plánované kroky, dobře je připrav a soustřeď se na bezpečnou práci. Postupuj zodpovědně a pracuj bezpečně. 1 > 2 > 3 v praxi prohlédněte si labyrint […]

CZ Juli 2022

Ochrana před slunečním zářením během stavebních prací Vyvarujte se přímému vystavení pokožky UV záření. Zajistěte ochranu pokožky oděvem. Používejte ochranný krém s dostatečným UV faktorem. Dodržujte platné zákonné předpisy! Červenec

CZ Juni 2022

Práce v blízkosti stavební mechanizace Komunikujte, udržujte oční kontakt. Udržujte bezpečný odstup. Dodržujte platné zákonné předpisy! Červen

CZ Mai 2022

Bezpečnost práce na žebříku Před použitím žebřík řádně zajistěte Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 Zajistěte dostatečný přesah žebříku Dodržujte platné zákonné předpisy! Květen

CZ April 2022

Práce v pažených výkopech Používejte pažení. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od jeho hrany. Pažení nechejte přečnívat. Zajistěte hrany výkopu proti pádu do hloubky. Zajistěte potřebnou šířku výkopu pro bezpečné provedení prací. Minimální šířka je 0,8 m. Dodržujte platné zákonné předpisy! Duben

CZ März 2022

Manipulace s těžkými břemeny Nepřenášejte břemena o příliš velké hmotnosti. Dbejte na správnou techniku zdvihání břemen. Pro usnadnění manipulace s břemeny používejte k tomu určené stroje a zařízení. Dodržujte platné zákonné předpisy! Březen