CZ Februar 2023

Bezpečnost práce na žebříku Používejte bezpečné alternativy žebříku Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 Zajistěte dostatečný přesah žebříku Zajistěte žebřík proti skluzu Dodržujte platné zákonné předpisy! Únor

CZ Jänner 2023

Osobní ochranné pracovní prostředky covní prostředky Používejte vhodné OOPP OOPP používejte vždy dle druhu a míry rizika Při činnostech namáhajících kolena, používejte chrániče kolen Dodržujte pokyny pro nošení vhodné obuvi Dodržujte platné zákonné předpisy! Leden

CZ Dezember 2022

Správné zavěšení břemene Při přepravě břemen musí být těžiště břemene v ose závěsu. Použijte předepsaný způsob zavěšení pro konkrétní typ břemene. Pohyblivé (volné) části břemene zajistěte proti pádu. Používejte pouze schválené vázací prostředky a bezpečný způsob uvázání. Dodržujte platné zákonné předpisy! Prosinec

CZ November 2022

Transport a uskladnění bednění Dodržujte zásady bezpečné manipulace a pokyny výrobce. Stabilizujte jednotlivé prvky bednění. Po bednění zásadně nešplhejte. Zajistěte bednění proti pádu. Dodržujte platné zákonné předpisy! Listopad

CZ Oktober 2022

Zajištění otvorů v nášlapných plochách Zabezpečte povrchy podlah proti zakopnutí. Zakryjte otvory. Okraje větších otvorů zajistěte zábradlím. Dodržujte platné zákonné předpisy! Říjen

CZ September 2022

Práce se zdvihacími pracovními plošinami Zajistěte stabilní podepření. Nevyklánějte se za osu pracovního koše a používejte celotělový postroj. Ujistěte se, že nehrozí kolize se silničním provozem, stromy nebo vysokým napětím. Dodržujte platné zákonné předpisy! Září

CZ August 2022

Dodržování těchto tří kroků může přinést zásadní změnu v každodenní práci! Než začneš něco dělat, pořádně si to rozmysli. Okamžiky před dalším pracovním krokem jsou rozhodující. Ujasni si další plánované kroky, dobře je připrav a soustřeď se na bezpečnou práci. Postupuj zodpovědně a pracuj bezpečně. 1 > 2 > 3 v praxi prohlédněte si labyrint […]

CZ Juli 2022

Ochrana před slunečním zářením během stavebních prací Vyvarujte se přímému vystavení pokožky UV záření. Zajistěte ochranu pokožky oděvem. Používejte ochranný krém s dostatečným UV faktorem. Dodržujte platné zákonné předpisy! Červenec

CZ Juni 2022

Práce v blízkosti stavební mechanizace Komunikujte, udržujte oční kontakt. Udržujte bezpečný odstup. Dodržujte platné zákonné předpisy! Červen

CZ Mai 2022

Bezpečnost práce na žebříku Před použitím žebřík řádně zajistěte Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 Zajistěte dostatečný přesah žebříku Dodržujte platné zákonné předpisy! Květen