CZ Februar 2022

Práce s úhlovou bruskou, ruční kotoučovou pilou Upevněte všechny ochranné prvky. Činnost provádějte pouze ze stabilní pracovní plochy. Obráběný díl upevněte, nářadí držte oběma rukama. Dodržujte platné zákonné předpisy! Únor

CZ Jänner 2022

Práce s betonovým čerpadlem Zajistěte efektivní komunikaci všech zúčastněných. Dbejte na dodržování bezpečné vzdálenosti během čerpání. Používejte vhodné OOPP. Dodržujte platné zákonné předpisy! Leden