CZ Mai 2022

Bezpečnost práce na žebříku Před použitím žebřík řádně zajistěte Sklon žebříku nesmí být menší než 2,5:1 Zajistěte dostatečný přesah žebříku Dodržujte platné zákonné předpisy! Květen

CZ April 2022

Práce v pažených výkopech Používejte pažení. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od jeho hrany. Pažení nechejte přečnívat. Zajistěte hrany výkopu proti pádu do hloubky. Zajistěte potřebnou šířku výkopu pro bezpečné provedení prací. Minimální šířka je 0,8 m. Dodržujte platné zákonné předpisy! Duben

CZ März 2022

Manipulace s těžkými břemeny Nepřenášejte břemena o příliš velké hmotnosti. Dbejte na správnou techniku zdvihání břemen. Pro usnadnění manipulace s břemeny používejte k tomu určené stroje a zařízení. Dodržujte platné zákonné předpisy! Březen

CZ Februar 2022

Práce s úhlovou bruskou, ruční kotoučovou pilou Upevněte všechny ochranné prvky. Činnost provádějte pouze ze stabilní pracovní plochy. Obráběný díl upevněte, nářadí držte oběma rukama. Dodržujte platné zákonné předpisy! Únor

CZ Jänner 2022

Práce s betonovým čerpadlem Zajistěte efektivní komunikaci všech zúčastněných. Dbejte na dodržování bezpečné vzdálenosti během čerpání. Používejte vhodné OOPP. Dodržujte platné zákonné předpisy! Leden