DK Dezember 2022

Korrekt fastgørelse af last Transporter lasten i ophængt strop Brug egnede beholdere Husk at sikre lasten, så den ikke kan falde af Undlad at anhugge direkte på wire Overhold nationale bestemmelser. December

DK November 2022

Transport og oplag af støbeformsdele Fastgør altid i henhold til producentens anvisning Stabiliser elementer, så de ikke kan vælte Kravl ikke i formdelene Når delene lagres, så sørg for, at de står sikkert Overhold nationale bestemmelser. November

DK Oktober 2022

Sikring af åbninger/huller Luk huller, så du ikke snubler Overdæk åbninger Opsæt rækværk omkring større huller, der ikke afdækkes Overhold nationale bestemmelser. Oktober

DK September 2022

Arbejde fra lift Sørg for stabil overflade Forlad ikke kurven Vær opmærksom på trafikhindringer Overhold nationale bestemmelser. September

DK August 2022

I vores daglige arbejde gør disse tre trin hele forskellen! Tag dig tid og vurder situationen – inden du går i gang. Sekunderne inden din næste handling er afgørende! Sæt dig godt ind i din næste arbejdsopgave. Forbered opgaven godt, og gør dig klar til at arbejde sikkert. Sørg for at tage ansvar og arbejd […]

DK Juli 2022

Beskyttelse mod solen Undgå så vidt muligt at arbejde i direkte sollys Brug egnet hovedbeklædning Anvend solcreme Overhold nationale bestemmelser. Juli

DK Juni 2022

Arbejde nær gravemaskiner Sørg for effektiv kommunikation Hold sikker afstand til maskinen Overhold nationale bestemmelser. Juni

DK Mai 2022

Korrekt brug af stillads Sørg for korrekt breddeklasse i forhold til arbejde og formål Sikkerhedshøjden skal være tilstrækkelig Minimer afstand Frihold sikkerhedsarealer Overhold nationale bestemmelser. Maj

DK April 2022

Arbejde i render Brug gravekasser Husk at friholde sikkerhedszone Sørg for, at afstivningen rækker mindst 15 cm op over terræn Husk at sikre kanter mod udgravningen Sørg for korrekt bredde af udgravningen Overhold nationale bestemmelser. April

DK März 2022

Transport af tunge byrder Overdriv ikke Løft rigtigt Anvend transportudstyr Overhold nationale bestemmelser. Marts