HR Dezember 2023

Radovi u građevnim jamama i rovovima s nagibom pokosa Voditi računa o kutu nagiba pokosa Ostaviti slobodan zaštitni pojas duž rubova rova ili jame Držati sigurnosni razmak od ruba rova ili jame Koristiti sigurne rampe i prilaze Poštujte važeće nacionalne propise. Prosinac

HR November 2023

Radovi u blizini otvora i svjetlosnih kupola Osigurati montažni otvor Spriječiti propadanje kroz otvore postavljanjem čvrste rešetke Osigurati svjetlosne kupole kod kojih postoji opasnost od propadanja Premostiti otvore Poštujte važeće nacionalne propise. Studeni

HR Oktober 2023

Rad na krovovima Radove izvoditi samo s postavljenim zaštitnim mrežama Zabatnu stranu osigurati zaštitnom ogradom Postaviti nosive krovne letve Upotrebljavati samo sigurne stepenice Poštujte važeće nacionalne propise. Listopad

HR September 2023

Opasnost od prašine Prašinu vezati vodom Prašinu vezati vodom Ne raznositi prašinu Upotrebljavati strojeve s funkcijom usisavanja Poštujte važeće nacionalne propise. Rujan

HR August 2023

Sigurna uporaba mobilne radne platforme Ne se penjati po vanjskoj strani platforme Koristiti ispravnu bočnu zaštitu Platformu ne pomicati dok se na njoj nalazi druga osoba Blokirati kočnice Poštujte važeće nacionalne propise. Kolovoz

HR Juli 2023

Pravilno držanje tijela Paziti na pravilno držanje tijela Pravilno dizati predmete Poštujte važeće nacionalne propise. Srpanj

HR Juni 2023

Zaštita od pada s visine na gradilištu Postaviti zaštitnu ogradu u zonama opasnosti od pada Postaviti bočnu zaštitnu ogradu cijelom dužinom ruba Bočne rubove osigurati čvrstom ogradom Zaštitne ograde odmaknuti od ruba Poštujte važeće nacionalne propise. Lipanj

HR Mai 2023

Osobna zaštitna oprema (OZO) za zaštitu glave Zaštiti se od udaraca padajućih predmeta Misliti na svoje oči i koristiti zaštitne naočale Koristiti odgovarajuću zaštitu od buke Nositi masku za zaštitu dišnih puteva kad je to potrebno Poštujte važeće nacionalne propise. Svibanj

HR April 2023

Pravila za siguran rad s električnom energijom Koristiti samo odgovarajuće priključne točke Koristiti odgovarajući bubanj (kolut) za namatanje kabela Električne vodove zaštititi od mehaničkih oštećenja Ne koristiti oštećene električne vodove Poštujte važeće nacionalne propise. Travanj

HR März 2023

Rukovanje opasnim tvarima Postupati u skladu s uputama proizvođača Nositi potrebnu osobnu zaštitnu opremu (OZO) Ne jesti, piti ili pušiti za vrijeme rada Nositi zaštitu za kožu Poštujte važeće nacionalne propise. Ožujak