ME Mai 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) za zaštitu glave Zaštitite glavu od mogućih udara Mislite na svoj vid i nosite zaštitne naočare Koristite odgovarajuću zaštitu od štetnog dejstva buke Koristite respiratornu zaštitnu opremu kad je to potrebno Pridržavajte se nacionalnih propisa. Maj

ME April 2023

Pravila zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje Koristite samo odgovarajuće priključne tačke Koristite motalicu za električne kablove Zaštitite električne vodove od oštećenja Nemojte koristiti oštećene električne napojne vodove Pridržavajte se nacionalnih propisa. April

ME März 2023

Rukovanje opasnim materijama Postupite u skladu s uputstvima proizvođača Nosite potrebnu ličnu zaštitnu opremu (LZO) Nemojte jesti, piti ili pušiti cigarete dok radite Nosite zaštitu za kožu Pridržavajte se nacionalnih propisa. Mart

ME Februar 2023

Upotreba jednodijelnih ljestvi Umjesto ljestvi koristite samo bezbjedne alternative Spriječite klizanje i smicanje ljestvi Postavite ljestve pod stabilnim uglom Koristite dovoljno dugačke ljestve Pridržavajte se nacionalnih propisa. Februar

ME Jänner 2023

Lična zaštitna oprema (LZO) Nosite ličnu zaštitnu opremu Koristite specijalnu ličnu zaštitnu opremu za svaku vrstu opasnosti Nosite štitnike za koljena tokom svih radnji koje opterećuju koljena Nosite duboke zaštitne cipele klase S3 Pridržavajte se nacionalnih propisa. Januar